“Vi visste inte riktigt vad vi gav oss in på”

“Vi visste inte riktigt vad vi gav oss in på”
Foto: Fredrik Persson

Se hit den som gillar lokalt producerat kött. Ann och Tomas Perssons gård Tolånga i Skåne har slutit cirkeln med egen köttbutik och krog. I köttdisken i butiken och på krogens meny finns gårdens eget kött. Kan det bli mer lokalt producerat än så? Filip Poon stannar till på sin resa bland svenska gårdar och får här en gedigen lektion i kött.

Tomas och Ann byggde gården med butik och krog ute på djurens betesmark, här har korna gått och betat många somrar. Den är även strategiskt placerad mellan två slakterier i närheten vilket verkligen gör det till lokalt producerat kött.
– Just vid den tiden var det mycket diskussioner kring köttkvalitet och djurhantering, vi ville testa om vi kunde göra det bättre själva, säger Tomas Persson, så vi började sälja kött i vår butik.
– Och det blev snart en krog också, men allt gick väldigt fort och vi visste nog inte riktigt vad vi gav oss in i.

Men ni hade ett matintresse?
–Vi hade ett stort köttintresse, speciellt för Svart Angus som är en speciell ras som legat oss varmt om hjärtat länge, och det fanns en marknad för kvalitativt kött. Vi stod i ett vägval att utöka den grisverksamhet vi hade eller satsa på vårt koncept.

Varför blev du köttbonde?
– Det har alltid varit mitt intresse, och det har vi tillsammans jag och Ann.

Finns det många fördelar med att vara köttbonde?– Ja jag sitter här nu med spekulanter som ska köpa djur av oss, det är roligt att jobba med att utveckla aveln för att få fram bra livdjur, det vill säga avelstjurar, vi vill hela tiden förbättra köttkvaliteten. – En annan fördel för oss är att slakta våra egna djur och direkt se resultatet av allt jobb, och vi säljer allt vårt kött.

Roligast som köttbonde?
– Det är helheten. Från att kalvningen går bra och se friska kalvar motsvara våra förväntningar och arbetet över hela året. Från när vi kommer in på betesperioden ute på markerna och sedan till en färdig produkt som vi själva säljer det är fint.

Vilken är den vanligaste myten om köttbonde eller bonde i allmänhet som du möter?
– Det är kanske att vi faktiskt inte alltid har en oxfilé att kasta fram, även om vi aldrig haft brist på kött hemma. Jag tycker nog att bilden av bonden ändrats, från att betraktas som en skitgris som luktar illa får man ett helt annat bemötande nu, det har skett en stor positiv förändring.

Om du inte var bonde vad skulle du göra då?
– Nej det finns inte, det kan jag inte svara på...

Mer från Poons köttskola