Kökets cookiepolicy

Senast uppdaterad: 23 maj 2018


1.             Användning av cookies

1.1          Definition av cookie och dess användningsområde

En cookie är en liten textfil som den här webbplatsen sparar på din dator (eller på motsvarande enhet med internetuppkoppling såsom Din surfplatta eller mobiltelefon). Vi använder cookies bl.a. för att känna igen en användare och skilja olika användare åt. Vilket t ex gör det möjligt för oss att anpassa webbplatsen i enlighet med våra användares preferenser och därmed ge en förbättrad användarupplevelse och även möjlighet för oss att presentera mer relevant marknadsföring för dig. Hur vi använder våra cookies på den här webbplatsen finns beskrivet i tabellen nedan. I den här policyn avses med cookies även andra tekniker som kan medföra att uppgifter lagras i eller hämtas från din dator eller motsvarande enhet.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På den här webbplatsen hemsida används båda dessa typer av cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en viss tid, tills besökaren på hemsidan själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt medan besökaren är inne och surfar på en hemsida, och försvinner när besökaren stänger webbläsaren. Man skiljer även på förstapartscookies och tredjepartscookies, en förstapartscookie sätts av innehavaren av webbplatsen medan tredjepartscookies sätts av en annan webbplats.

För information om blockering och borttagande av cookies hänvisar vi dig till avsnitt 2. Nedan beskrivs vilka cookies vi använder samt hur de används.   


1.2          Förstapartscookies på den här webbplatsen

Namn: Google Analytics (_ga) 
Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion:
Permanent cookie som samlar in uppgifter i anonym form i syfte att identifiera och registrera användare, vilket görs med hjälp av ett slumpvist genererat nummer. Uppgifterna används bl.a. för att mäta och analysera besöksmönster, beteenden och antal besökare på hemsidan. Informationen kan  därefter användas för att förbättra hemsidans funktioner och din användarupplevelse. Läs mer på: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=sv
Lagringstid: 2 år
Domännamn: .koket.se
Utelämning av uppgifter till tredje part: Google får tillgång till den information som cookien samlat in.

Namn: Google (_gaexp)
Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion:
Används för A/B testning där olika användare ser olika versioner av webbtjänsten. Detta för att förbättra och optimera användarupplevelsen.
Lagringstid: 2 mån
Domännamn: .koket.se
Utelämning av uppgifter till tredje part: Google får tillgång till den information som cookien samlat in.

Namn: Google (_gads)
Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion:
Används av Google för att styra annonsvisningar via Google Ad server

Lagringstid: 2 mån
Domännamn: .koket.se
Utelämning av uppgifter till tredje part: Google får tillgång till den information som cookien samlat in.

Namn: Google (_gid)
Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion:
Används av Google Analytics för att identifiera användare på köket.se.
Lagringstid: 24 timmar
Domännamn: .koket.se
Utelämning av uppgifter till tredje part: Google får tillgång till den information som cookien samlat in.


Namn: Köket (fontsLoaded) 
Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion:
Köket.se använder Typsnittet Quattro. Uppgifterna om detta typsnitt är nedladdat eller ej registreras i denna cookie. Om typsnittet ej finns på användarens dator laddas det ned för att ge användaren en bättre visuell upplevelse.
Lagringstid: 7 dagar
Domännamn: www.koket.se
Utelämning av uppgifter till tredje part: Nej

Namn: Köket (newsletterOverlay
Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion:
Vid vissa tillfällen visas en popup-ruta där vi ber användaren att prenumerera på nyhetsbrev. Denna cookie registrerar om användaren är nyhetsbrevs-prenumerant eller ej.
Lagringstid: 1 år
Domännamn: www.koket.se
Utelämning av uppgifter till tredje part: Nej


Namn: Köket (KoketCookie)
Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion:
Denna cookie registrerar information om användaren har godkänt Kökets cookiepolicy eller ej.
Lagringstid: 1 år
Domännamn: www.koket.se
Utelämning av uppgifter till tredje part: Nej


Namn: Köket (authToken)
Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion: 
Detta är en temporär session cookie som identifierar användarens inloggade besök på webbplatsen. Med hjälp av denna slipper användaren logga in varje gång ett sidbyte sker på köket.se. Inloggningsinformationen sparas i en unik
Lagringstid: 1 år
Domännamn: www.koket.se
Utelämning av uppgifter till tredje part: Nej


Namn: Köket (userId (publicUserId))
Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion: 
Denna cookie innehåller ett Publikt användar-ID härledd från användarens ID vilket omöjliggör spårning av användarens inloggningsuppgifter eller ID. Den används för att kunna följa en användares surfbeteende i köket.se domänen, via Google Analytics.
Lagringstid: 1 år
Domännamn: www.koket.se
Utelämning av uppgifter till tredje part: Nej


Namn: Köket (Frontend*)
Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion: 
En cookie som lagrar information när användaren loggade in. Detta för att möjliggöra att användaren inte behöver logga in flera gånger när han eller hon byter sida. Detta gäller framförallt för de delar av köket.se som handlar om Kökets box.
Lagringstid: 1 dag
Domännamn: www.koket.se
Utelämning av uppgifter till tredje part: Nej


Namn: Köket ((_hjDonePolls)
Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion: 
Hotjar cookie. Denna cookie innehåller information om när en användare har genomfört en online-enkät via verktyget Hotjar. Om användaren har genomfört enkäten visas den inte för samma användare igen. 
Hotjar är ett verktyg som användas av köket.se för att analysera användarbeteende, kundkommunikation och förbättra användarupplevelsen.

Lagringstid: 1 år
Domännamn: www.koket.se
Utelämning av uppgifter till tredje part: 

Namn: Köket (_hjMinimizedPolls)
Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion: 
Hotjar cookie. Denna cookie innehåller information om när en användare minimerar en enkät-flik (Feedback poll widget) via Hotjar. Om användaren har minimerat enkäten kommer enkäten att vara i minimerat läge på köket.se
Lagringstid: 1 år
Domännamn: www.koket.se
Utelämning av uppgifter till tredje part: 

Namn: Adtraction
Typ av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktion: 
Adtraction-script. Mäter köp som genereras av trafik via länk från affiliates som är anslutna i Adtraction.
Lagringstid: 
Domännamn:
Utelämning av uppgifter till tredje part: 

2.             Blockering och borttagning av cookies

För mera information om hur vi använder dina personuppgifter och för information om vilka rättigheter, hänvisar vi dig till vår integritetspolicy som finns här.
Du kan välja att blockera användandet av cookies och/eller ta bort cookies som finns lagrade genom inställningar i din webbläsare. Hur detta görs till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och det går att läsa mer om hur du går tillväga i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns även på följande hemsida: www.aboutcookies.org.

Observera att ett blockerande av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse.

För att välja bort att spåras av Google Analytics på samtliga webbplatser besök http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3.             Cookies som används av tredje part

På webbplatsen kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från sociala nätverk, t.ex. Facebook eller Instagram och därigenom kan de även sätta tredjepartscookies på vår webbplats. Tredjepartcookies kan även sättas av en annan webbplats, t.ex. en annonsör som använder cookies för att välja och leverera annonser till besökare och/eller för att mäta effektiviteten av en annons och/eller se hur ofta en besökare klickar på en viss annons och om besökaren vidtog någon åtgärd relaterad till annonsen. Dessa cookies kan variera från tid till annan och regleras av respektive webbplats och är inte kontrollerade av oss. Vi ställer dock krav avseende vilken information som tredjepartscookies tillåts samla in på våra plattformar.