Materialspecifikation

Ni finner hela vår materialspec på Leeads hemsida och vilka format vi kör i vårt nätverk samt vad som gäller för tex helsidor och HTML format etc.

Outstream

Dimensioner: 

16:9 aspect ratio

Stödda filformat: 

.mp4

Maxvikt: 

50 mb

Display Desktop

Dimensioner:

Panorama:  

 • 1250x80 px
 • 1250x240 px
 • 1250x360 px

Receptstyrd:  250x600 px

Stödda filformat är:

JPG, GIF, PNG, HTML5 & Javascript

Maxvikt:

200 kb

Display Mobil

Dimensioner:

Panorama och receptstyrd:  

 • 320x320 px
 • 320x240 px

Stödda filformat är:

JPG, GIF, PNG, HTML5 & Javascript

Tänk på att GIF-animationer ej fungerar android2.1

Maxvikt:

150 kb   

Nyhetsbrev Display

Dimensioner:

Panorama: 620 x 300

Stödda filformat är:

JPG, GIF, PNG, material måste levereras med mätbar länk

Maxvikt:

150 kb

Allmänna riktlinjer

HTTPS

Alla referenser och anrop till externa resurser ska vara absoluta och hämtas över SSL/TLS, vilket innebär att de ska inledas med https://
Använda domäner måste ha giltiga SSL-certifikat.

BROWSERS

Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av nedan listade webbläsare, vilket testas och säkerställs av annonsproducenten:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari
 • Opera
 • Google Chrome

LJUD

 • Ljud får endast aktiveras vid klick – ej mouse-over.
 • Ljudet måste ha en på-/av-knapp.

MATERIALINLÄMNING

 • Material ska vara Köket tillhanda senast:
 • * 3 arbetsdagar innan kampanjstart för vanliga annonsformat
 • * 5-15 arbetsdagar innan kampanjstart för specialformat
 • Materialet mailas till säljaren


Vid sen materielleverans kan inte önskat startdatum garanteras.


Övriga materialkrav

 • Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.
 • Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstas för redaktionellt innehåll.
 • Materialet får inte innehålla kod som kan vara skadlig för användaren.

HTML5 – Klickmätning

Här kan du läsa om clickTAG och HTML-material: https://support.google.com/dfp_premium/answer/7046799?hl=en

HTML5-material

GENERELL INFORMATION

 • Animering av element får inte överstiga 30 sekunder.
 • Material måste påbörja rendering av visuella element inom 0,5 sekunder.
 • Genomsnittlig processoranvändning ska vara maximalt 30%, med maximal topp på 60%.
 • Maximalt antal anrop (requests) är 15 st per annonsmaterial.
 • Materialets huvudfil ska döpas till index.html.
 • Relativa sökvägar ska användas till resurser och filer i materialet.
 • Referenser till externa resurser1 ska vara absoluta och starta med https//: och måste stödja SSL/TLS.
 • Det är inte tillåtet förhindra scroll2.
 • JavaScript console-metoder är inte tillåtna.
 • Geo Location och liknande Web API:er som kräver användares godkännande får enbart användas efter användarinteraktion.

1 Så som CDN och externa fontbibliotek.
2 Använd inte touchstart som trigger för interaktion (eftersom touchstart triggas vid scroll)

FILSTORLEK

Vi mäter materialens totala vikt eftersom HTML5 består av flera olika resurser och kontrollerar hur varje resurs laddas in och i vilken ordning.
Filstorleken beräknas på alla resurser inklusive spårningsskripts, JavaScript- bibliotek, font-filer, stilmallar etc.
Ni kan välja att använda vitlistade CDN:er, men dessa kommer att räknas in i den totala filstorleken på materialet.
Viktigt: Om ert material kräver att gränsen överskrids, kontakta Adops i god tid.
Notera att mätskript och skript från 3:e-part så som Google, Sizmek och Adform räknas in som en del av totalvikten. Det innebär att man som annonskreatör inte kan använda lika mycket av totalvikten till annonsmaterialet när man levererar annonser med mätskript eller levererar via 3:e-part, då mätskriptet och/eller 3:e-partskriptet kommer ta delar av totalvikten.
Kom ihåg att det är fullt möjligt att ladda in extra resurser efter användarinteraktion. Dessa resurser räknas inte in i de totala initiala storleksbegränsningarna.

PRESTANDA

 •  Bonnier News testar allt material genom Advalidation.com enligt specifika parametrar. Material som blir underkänt i testerna kommer ej godkännas.
 • Försök använda CSS för animationer så långt det går istället för JavaScript- bibliotek.
 • Animera aldrig gömda element.
 • Försök få ner antalet anrop.
 • Undvik att ladda in tungt material som t ex video innan användarinteraktion. 

STRUKTUR, PAKETERING OCH LEVERANS

Eftersom HTML inte kan komprimeras och levereras till en enda fil så är det viktigt att beakta filstrukturen.

Materialet bör baseras på en index-fil som ska heta index.html.

Detta är huvudfilen som kommer att laddas in först och initiera andra komponenter som t ex CSS- och JavaScript-filer. Nödvändig kod för clicktracking ska också ingå i index.html-filen.

Vid leverans av flera annonser ska dessa paketeras i individuella zip-filer.