Ekologisk mat – bättre än annan mat?

Ekologisk mat – bättre än annan mat?

Ekologisk mat - är den bättre än annan mat? Ja, det skulle nog det flesta hålla med om. Läs vidare här nedan och avgör själv!

Även om det inte finns några vetenskapliga bevis för att man mår bättre av ekologiska livsmedel och att de håller högre kvalitet än andra livsmedel, så finns det ändå flera mätbara skillnader. Exempelvis brukar ekologiska livsmedel innehålla högre halter av C-vitamin men färre tillsatser och gifter och en lägre vattenhalt. Dessutom är natur- och djuromsorgen extra god på ett ekologiskt lantbruk, vilket ju enbart kan ses som positivt.


Fördelar med ekologiska råvaror

- Innehåller högre halter av C-vitamin.

- Extra god djuromsorg på det ekologiska lantbruket.

- Mindre negativ miljöpåverkan.

- Innehåller färre tillsatser och gifter.

- Innehåller en lägre vattenhalt.

Källa: Livsmedelsverket

Ekologiskt och gott