Studentsången

Studentmottagning mat recept
Foto: Tv4

Sjungom studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag, och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än i våra sinnen bo, hoppet är vår vän, och vi dess löften tro, när vi knyta förbund i den lund, där de härliga lagrarna gro! där de härliga lagrarna gro! Hurra!

Svea vår moder hugstor och skön, manar till bragd som i fornstora da'r, vinkar med segerns och ärans lön, med den skörd utan strid man ej tar. Aldrig slockne då känslans rena brand, aldrig brista må vår trohets helga band, så i gyllene frid som i strid. Liv och blod för vårt fädernesland! Liv och blod för vårt fädernesland! Hurra!

Text: Herman Sätherberg Musik: Prins Gustaf

Recept till student och examen