Från böna till kaffet i din kopp

Från böna till kaffet i din kopp

Kanske sitter du framför datorn och läser detta med en kopp kaffe i handen. Kanske kan det då också vara intressant att få reda på hur det gick till, hur bäret på trädet blev kaffet framför dig.

Att tillverka kaffe är en lång och många gånger en skör process. Först och främst måste man plantera ett kaffebär, som ska växa till ett träd och ge nya bär. Därefter får man vänta några år så att bären blir så pass mogna att man kan skörda dem, skörden sker många gånger för hand. Inuti varje bär, innanför skalet och fruktköttet, ligger två grågröna kaffebönor tätt omgivna av varsin silvergrå hinna. För att komma åt dessa skalas bären efter några veckor, här skiljer sig tillvägagångssättet åt beroende på kaffeproducent.

Det finns två huvudtyper av kaffebönor, och utifrån dessa böner framställer man de kaffesorter vi har i dag.

Coffea arabica: Den här bönan kännetecknas av en mild smak och är den äldsta kaffearten. Den är även den största och utgör 2/3 av råkaffemarknaden. De viktigaste odlingsländerna är Colombia, Brasilien samt länderna i Centralamerika.

Coffea robusta: Är en låglandsväxt men kommer från träd betydligt större än arabican. Robusta är en mycket tåliga kaffeart och odlas bland annat i Sydamerika, Sydostasien, Centralafrika och västra Afrika. Har en liten del Arabica men ger en något fränare smak.

Det finns även ytterligare en böna - Coffea liberica - men denna vildväxande böna används i mindre än en procent av råkaffemarknaden.

Snabbakat till fikat