Sanna Ehdin

Sanna Ehdin

Sanna Ehdin är fil.dr, immunolog och verksam som fri forskare, föreläsare och författare till sju böcker som sålt i över en halvmiljon exemplar. Fem av böckerna finns översatta till andra språk.

Urval av Sanna Ehdins böcker: 

Sannas matbok - för den självläkande människan. Boken tar upp den nya läkande kosten som skapar god hälsa, energi och viktminskning genom att stärka kroppens friskprocesser!

Sannas smoothies - för den självläkande människan. Det är Sannas genuina intresse för hälsosam kost som utgör grunden för boken Sannas smoothies. Var hon än befinner sig har hon alltid med sig en stavmixer för att kunna göra sina egna powerdrycker.

Visar recept: Sanna Ehdin