Artikel ägg KRAV eller eko bruna ägg

KRAV eller eko-ägg, vad ska man välja?

Är ekologiska ägg samma som KRAV-märkta ägg och frigående höns utomhus? Och hur mår hönsen som ”bara” är frigående inomhus?

Ja det här är inte helt lätt - men att vissa ägg är betydligt dyrare i butikshyllan har vi sett - och det finns en anledning till det!

2018 var hela 68% av de svenska värphönsen frigående inomhus, 17% inom ekologisk produktion och frigående höns utomhus var endast 3%. Resterande 12% hölls i inredda burar (oftast ägg som säljs inom restaurang och till färdigproducerad mat).

Ägg från frigående höns (inomhus)

När det står ”ägg från frigående höns” är det lätt att tro att de här hönsen mår bra – de går ju fritt. Men faktum är när höns går fritt inomhus i stora flockar uppstår ofta fjäderplockning och kannibalism mellan fåglarna.
Även den ständiga kontakten med sin egen gödsel ökar risken för parasiter och sjukdomar (vilket blev skälet att man en gång i tiden satte höns i burar). Hönorna som går fritt inomhus har det ofta trångt och lever på en yta på upp till 9 höns per kvadratmeter, de ser inte dagsljus och får inte utlopp för sitt naturliga beteende och behov.

Så titta noga på äggpaketet om det står "frigående höns inomhus" eller "utomhus".

Vad är KRAV-märkta ägg?

Den KRAV-märkta hönan får gå fritt inomhus med max 6 höns per kvadratmeter. Det ska alltid finnas tillgång till sandbad för att hålla fjäderdräkten ren och det ska också finnas dagsljusinsläpp i hela stallet och alla fåglar ska få minst åtta timmar nattvila, utan artificiellt ljus. Hönorna behöver stimulans och det får de genom rotfrukter eller hö att picka i och bonden ska se till att samtliga höns har en god hälsa och han får inte jobba förebyggande med medicinering.
På sommaren ska hönan gå ute minst fyra månader, picka mask och sprätta bland gräs och tuvor. 

På sommaren ska hönan gå ute minst fyra månader, picka mask och sprätta bland gräs och tuvor. 

Hönsen ska ha fri tillgång till grovfoder och endast äta KRAV-märkt foder från egen eller andra KRAV-gårdar. (KRAV-foder är odlat utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel).
Det ställs äv en höga krav på bonden som ska använda förnybar el och vara utbildad i sparsam körning, samt att gården varje år kontrolleras av myndighet. 

Ekologiska ägg

De flesta ekologiska ägg som produceras i Sverige sker i enlighet med KRAVs regler. Men generellt kan man säga att de ekologiska äggen följer EU-regleringar, vilka inte är lika strikta som de KRAV-märkta svenska reglerna.
Men de ekologiska hönorna ska kunna röra sig fritt i stallet och ha tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i. De ska även ha tillgång till utevistelse för att sprätta, sandbada och picka mask. Minst 95% av hönsfodret ska vara ekologiskt odlat.

Så skillnaden mellan ekologiska ägg och KRAV-märkta är inte så stor. En KRAV-märkt gård tänker alltså mer på helheten och har lite hårdare regler, från klimatfrågor som bondens energiåtgärder hur läckage av växtnäring till sjöar och vattendrag ska minimeras, till djurens hälsa och välmående. 

Så visst känns det rätt i magen att lägga några extra kronor till våra svenska bönder som verkligen bryr sig om djuren och klimatet?

LÄS MER: Så tyder du stämpeln på äggen >>

Källor: WWF, KRAV, Svenska ägg, Djurskyddet.se, Livsmedelsverket

Lägg ägg vad gott!

ENKELT
Felix enkel brunchpanna NY