hav

Välj rätt fisk och skaldjur

Fisk och skaldjur är ju både nyttigt och gott! Tråkigt nog hotas många arter av överfiske och för att våra måltider ska vara goda även utifrån ett miljöperspektiv finns det en del att tänka på. Här får du tips och råd!

Utfiskning är ett stort problem och många arter i våra hav är idag utrotningshotade eller i stort behov av återhämtning. I andra fall handlar det om att odlingar skadar miljön och ger upphov till sociala problem. Om du vill göra det enkelt att välja rätt i butik – håll utkik efter MSC-, ASC- och KRAV-märkta varor. Fråga gärna personalen i din mataffär om miljömärkta alternativ så får de också tydliga signaler om att detta är något som efterfrågas.

För dig som vill hålla koll rekommenderar vi WWFs konsumentvägledande fiskguide, där rött ljus är en varning som sätts baserad på olika sammanvägda faktorer som till exempel bestånd eller fiskemetoder och dess ekosystemeffekter. Olika fiskars status i den här konsumentguiden kan förändras över tid, så ta för vana att se efter med jämna mellanrum.

Mer om märkning av fisk & skaldjur

WWF:s fiskguide - rödlistade fiskar och skaldjur