Varför är maten så dyr header

Varför är maten så dyr?

Det är rysligt dyrt att handla mat nu, men vad beror det på? Här förklarar vi lite förenklat de sex största orsakerna till de skenande matpriserna.
koket.se
Varför är maten så dyr header

Matpriserna har inte skjutit så här högt i pris sedan 50-talet. Det är en olycklig kombination av flera orsaker.

Här nedan har vi sammanfattat 6 punkter. Kika gärna även på klippet där Ulf Mazur, VD på Matpriskollen, förklarar läget på ett pedagogiskt sätt i TV4 Nyhetsmorgon.

Varför är maten så dyr vete 1. RÅVAROR

Vissa ingredienser och råvaror har blivit dyrare att odla och ta fram - men även svårare att få tag på - på grund av kriget i Ukraina. Till exempel har priset på spannmål höjts senaste året.
Spannmål blir inte bara mat till oss människor utan också till djurfoder, därav påverkar det även köttpriserna. Dessutom kräver spannmål och andra råvaror gödsel, som också i sin tur blivit dyrare att ta fram. Med andra ord, många led i produktionen har blivit dyrare.

2. FÖRPACKNINGAR

Varför är maten så dyr butik
Material, etiketter och färdiga förpackningar till matvaror har blivit dyrare att framställa - eller svårare att få tag på - vilket har gjort att priserna skjutit i höjden. Producenternas omkostnader ökade med hela 23% år 2022 - inte konstigt att priserna i butik också ökat!

Varför är maten så dyr maskiner 3. TRANSPORTER och DRIVMEDEL

Bensin och diesel har blivit betydligt dyrare. Det innebär att transportkostnaderna har ökat, men även övriga fraktkostnader och drivmedel till lantbruksmaskiner. Dessutom har reservdelar till maskiner blivit dyrare och svårare att få tag på.

4. EL

Varför är maten så dyr växthus
Inte bara hushållen har drabbats av de höga elpriserna. Energikrävande odlingar, uppvärmda växthus, moderna lantbruk och fabriker gör att elpriserna även påverkar matpriserna. Jordbruken och våra svenska gårdar har drabbats hårt på grund av allt från den energikrävande processen att tillverka gödsel, till att hålla växthus och maskiner igång.

5. KRIGET I UKRAINA

Varför är maten så dyr majsfält
Det går inte enbart att skylla ökade priser på kriget i Ukraina, för matpriserna ökade redan innan Rysslands invasion. Men det är en stor del i det hela. Både Ryssland och Ukraina har stor export till Europa på allt från gas, drivmedel, konstgödsel, maskiner, motorfordon och råvaror som majs, vete och solrosprodukter. Ryssland och Ukraina står till exempel för 25 procent av veteexporten i världen.

Oroligheterna med ett krig i Europa ger på sikt stigande ränta och minskad konsumtion – vilket även det påverkar världshandeln.

6. DEN SVAGA KRONAN

Varför är maten så dyr svenska kronan I och med invasionen av Ukraina blev den finansiella marknaden skakig i hela Europa, vilket ofta drabbar små valutor – som den svenska kronan (som sjönk 15% i värde mot den amerikanska dollarn 2022). Priserna och räntorna har höjts på kort tid och vi har fått inflation i Sverige – vi får alltså betydligt färre matvaror för en 100-lapp idag jämfört med för några år sedan.

Här har vi samlat tips och recept på billigare mat

Källor: WWF, FNs matprisindex, Matpriskollen, SCB, Livsmedelsföretagen, Konkurrensverket, SR, Riksbanken

Artikel uppdaterad mars 2023.