Åtta argument för ekologiskt kaffe

Välj ekologiskt: För din egen skull. För dina medmänniskors bästa. Och för planeten vi lever på.

1. Skonar vattnet. På en ekologisk odling använder man inte syntetiska kemiska bekämpningsmedel, som i annat fall löper stor risk att gå direkt ut i grundvattnet.

2. Ökar den biologiska mångfalden. Eftersom ekologiska bönder inte använder sig av bekämpningsmedel blir det en rikare flora och ett rikare djurliv omkring odlingarna.

3. Värnar om djuren. Den KRAV-anslutna bonden använder sig av ekologiska produkter i sitt arbete, vilket gör att maten du sedan äter är framodlad på naturlig väg.

4. Är aktsam om jordens bördighet. En ekologisk bonde gödslar sin mark med djurgödsel och växtrester, vilket förbättrar och gynnar kvalitén i jorden.

5. Månar om din hälsa. Krav-märkta produkter är naturligt hälsosamma. Så långt det är möjligt är de fria från sötningsmedel, aromämnen och syntetiska färgämnen.

6. Sprider inte GMO. Ekologiska bönder låter naturen vara som den är och använder sig inte av genmodifierade organismer ökar lavinartat.

7. Tar socialt ansvar. Det är inte bara odlingen som ska skyddas utan även odlarna själva. På ett ekologiskt jordbruk används inte farliga bekämpningsmedel.

8. Sparar på resurser. På det ekologiska jordbruket strävar man efter att hushålla med tillgångar och de resurser som finns på platsen, exempelvis odlar många själv foder till sina djur vars gödsel sedan ger upphov till nya växter.

Fler tips!