välj kyckling med omsorg ny

Välj kyckling med omsorg!

Kyckling är en av svenskarnas mest populära råvaror i köket och idag äter vi över 20 kilo per person och år. Men vad är viktigt att tänka på när vi väljer kyckling i butik?

I Sverige äter vi över 23,6 kilo kyckling och kalkon per person och år - lika stor konsumtion som nötkött per år. Genom att göra ett aktivt val när vi köper kött i butik så kan vi tillsammans bidra till en hållbar konsumtion, där både djurens välmående och klimatet är i fokus. Det finns två saker vi kan göra!

1. Välj kött från Sverige
Sverige har högre krav på god djurhållning än resten av Europa med låg användning av antibiotika och ett hållbarhetstänk där Sveriges kycklinguppfödare följer Svensk Fågels kvalitets- och kontrollprogram samt riktlinjer för transport och slakt.

2. Leta efter rätt märkning på förpackningarna
KRAV-märkt, Svenskt Sigill och Svensk Fågel är tre märkningar som lägger grunden för ett bra val av kycklingkött i butik. Välj, om möjligt, tydligt uppmärkt kyckling som kommer från Sverige.

Vad står de olika märkningarna för?

Så väljer du rätt kyckling märkning

Svensk Fågel:
Branschorganisationens märkning med den Gula Pippin garanterar att kycklingen och kalkonen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige (oavsett vilken produkt det rör sig om). Men Svensk Fågel är mer än bara en ursprungsmärkning. Läs mer om Svensk Fågel här!

Svenskt Sigill:
Märkningen Svenskt Sigill får bara användas av företag som klarar de strikta reglerna som finns i en certifiering som kallas för IP Sigill. Kontroller görs årligen och grunden för Svenskt Sigill är en tredjepartscertifiering vilket innebär att det är oberoende revisorer som sköter kontrollerna. Djuromsorg är en grundsten inom allt som Svenskt Sigill gör. Alla djur ska vara friska och anslutna till ett djurhälsoskyddsprogram. Läs mer om Svenskt Sigill här!

KRAV:
KRAV-märkt ekologisk mat framställs med naturliga ämnen i naturliga processer. Det betyder bland annat:
Djuren får äta KRAV-märkt foder. De får utlopp för sina naturliga beteenden, och får vara utomhus mycket. Läkemedel får ges bara när djuren är sjuka – inte i förebyggande syfte. Man använder inte konstgödsel i odlingarna eller besprutar odlingarna med naturfrämmande bekämpningsmedel. Inte heller genetiskt modifierade organismer (GMO) får användas. Läs mer om KRAV-märkt här!

Källa: Svensk Fågel, Svenskt Sigill, KRAV.