Kaffe temasida2

Rätt märkning på ditt kaffe

Här är märkena du ska hålla utkik efter om du vill köpa ekologiskt kaffe och vara säker på att kaffet producerats under bra förhållanden.

**Rainforest Alliance
**Den härmärkningen tas fram av en ideell organisation i samarbete medlokala naturskyddsföreningar. Certifierade odlare arbetar för attbevara biologisk mångfald och för att skapa ekonomiskt, socialt ochmiljömässigt hållbara försörjningsmöjligheter för arbetarna.

KRAV
Det svenska Kravmärkningen garanterar att man inte använt kemiskabekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade grödor, och attdjuromsorgen är god. Märkningen kontrollerar hela kedjan frånlantbruk till livsmedelsproduktion.

Rättvisemärkt/Fairtrade
En oberoende märkning för produkter från tredje världen.Rättvisemärkt betyder att arbets- och levnadsvillkoren för bådeodlare och anställda är bättre.

EU-lövet
EU:s officiella miljömärkning med samma kriterier i alla EU-länder.Produkterna granskas från råvara till avfall och miljöhänsynen skavara god.

Källa: Klimatkoden av Jessica Cederberg Wodmar