Lisen Sundgren

Lisen Sundgren

Lisen Sundgren är örttkännare och verksam på Rosendals trädgård där hon bland annat håller örtvandringar och kurser. Hon har tidigare varit runt på flera olika trädgårdar runt om i Sverige.

Lisen har gett ut ett flertal böcker som alla handlar om örter i olika former.

Visar recept: Lisen Sundgren