Kommentarspolicy

Vi vill gärna att du som användare hos köket.se är aktiv, skriver kommentarer och ställer frågor. Men det är viktigt för oss att dina kommentarer är relevanta och inte uppfattas som kränkande.

Kommentarer och inlägg ska vara respektfulla. Personangrepp, förtal, hot och sexuella anspelningar är förbjudna, likaså att lämna ut mejladresser, adresser eller telefonnummer till dig själv eller andra.

Tänk på att hålla dig till ämnet.

Kommentarsfälten förhandsgranskas vilket betyder att vi läser igenom alla kommentarer innan de publiceras. Ansvarig utgivare för webbplatsen bär det yttersta ansvaret för det som skrivs och därför förbehåller vi oss rätten att inte publicera sådana kommentarer som vi anser är i strid med svensk lag eller våra riktlinjer. Vi förbehåller oss även rätten att stänga av användare som vid upprepade tillfällen lämnar kommentarer som är i strid med våra regler och riktlinjer.

Dina kommentarer får inte innehålla eller omfatta något av följande:

  • Mejladresser, webbadresser, telefonnummer och vanliga adresser.
  • Hets mot folkgrupp eller annat rasistiskt innehåll.
  • Våldsskildring, barnpornografi eller annan pornografi.
  • Uppmaningar till brott.
  • Annan brottslig verksamhet.
  • Upphovsrättsligt skyddat material som du inte själv skapat.
  • Kränkningar eller hot av andra personer, obsceniteter eller stötande material.
  • Utpekanden av andra personer som brottsliga.
  • Spridning av datorvirus.
  • Att du bryter en tystnadsplikt (kan gälla till exempel läkare och präster).

Kommentarer får inte heller användas av dig i egenskap av näringsidkare om syftet är att marknadsföra viss produkt eller tjänst.

Du får inte lämna kommentarer i annans namn, dock kan du välja att ha ett användarnamn eller alias som inte är direkt kopplat till en annan fysisk person. 

Genom att lämna kommentarer i Köket godkänner du att Köket får redigera dina kommentarer vid behov (t.ex. utrymmesskäl) och använda kommentarerna för olika ändamål, t.ex. marknadsföring av webbplatsen eller andra tjänster som Köket tillhandahåller.

För personuppgifter som du lämnar i samband med kommentar gäller TV4:s Integritetspolicy.

Köket februari 2016