Edward Blom

Edward Blom

Edward Blom är gastronom samt kultur- och näringslivshistoriker, vars passion och smittande entusiasm för mat och dryck går igen i det mesta han gör. Han syns ofta i tv och hörs i radio, med sina initierade, kunskapsrika och roliga berättelser om matens, dryckens och de svenska traditionernas kulturhistoria. 2013 släppte han sin första kokbok Allting gott och alldeles för mycket!

Visar recept: Edward Blom