Användarvillkor Kökets box 

Dessa villkor gäller för webbplatsen köketsbox.se och köket.se (”Webbplatsen”), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen (”Prenumerationerna”) och de boxar eller presentkort som levereras enligt Prenumerationerna. Med "Box" avses din Kökets box eller andra eventuella boxar som tillhandahålls av Köket via Webbplatsen. Boxarna som tillhandahålls via Webbplatsen består främst av livsmedel. På Webbplatsen finns även tjänsten Kökets kurser för vilka särskilda villkor gäller, se mer på köketskurser.se.  

Läs noga igenom dessa villkor. Genom att ansöka om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål. Genom att ansöka om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du och accepterar att vara bunden även av vår Integritetspolicy.

Om du inte accepterar villkoren eller Integritetspolicyn kan du inte ansöka om Prenumeration.

1. Information om oss

Köket, en del av TV4 AB
org.nr.: 556242-7152

Adress:
Kökets box, TV4 AB
115 79 Stockholm

Besöksadress:
Tegeluddsvägen 3-5
115 79 Stockholm

Returadress:

Kökets box
C/o DreamLogistics
Bagaregatan 4
566 33 Habo

E-post: boxsupport@koket.se

Telefon: 036-330 87 00

2. Ansökan och bundenhet av villkor

2.1 Du får ansöka om Prenumeration bara om du är minst 18 år. Din Prenumeration kan endast avse leverans av Boxar till adress inom Sverige. Det är också möjligt att ge Prenumeration som gåva, i vilket fall det är du som gåvogivare som ingår avtalet med oss.

2.2 När du har ansökt om Prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss ingås dock först när vi i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att en Box har eller kommer att skickas till dig.

2.3 Avtalet om Prenumeration innebär att du ett visst antal gånger per kalenderår får leverans av en Box till den av dig angivna adressen. Vissa särskilda Prenumerationer kan dock vara begränsade till en leverans, varvid avtalet endast gäller för den leveransen och automatiskt upphör därefter. Boxen består vanligtvis av flera olika varor som levereras i en särskild förpackning.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

2.5 Efter ingången Prenumeration är du bunden av dessa villkor och integritetspolicyn. Om du bryter mot dessa villkor kan du få en varning med uppmaning till rättelse. Om du inte snarast vidtar rättelse så äger vi rätt att stänga och avregistrera dig som prenumerant. Vi förbehåller oss rätten att därefter stänga av Prenumerationen och radera dina uppgifter, lösenord och all därtill hörande information och alla filer som finns lagrade på ditt konto och även blockera din framtida tillgång till Prenumeration. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart och utan föregående meddelande ta bort länkar, publicerad profil, information och kommunikation som strider mot dina åtaganden i dessa villkor.

2.6 Du får inte låta någon annan använda ditt Prenumerationskonto. I samband med köpet av Boxen skapas ett Prenumerationskonto. I orderbekräftelsen som skickas ut i samband med ditt köp finns länk och instruktion hur du anger ett eget lösenord (”Inloggningsuppgifter”)”. Du ansvarar för att förvara Inloggningsuppgifterna på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Om du misstänker att någon obehörigen fått åtkomst till Inloggningsuppgifterna eller användarkontot skall du omedelbart ändra ditt lösenord. Du ska se till att de uppgifter du lämnar är korrekta och aktuella och du förbinder dig att inte teckna mer än ett konto eller att skapa ett konto i någon annans namn. Om du önskar ändra sina Inloggningsuppgifter ska du meddela oss detta på anvisat sätt med användande av din registrerade e-postadress.

3. Priser

3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser som anges i bekräftelsen du får till din e-postadress när du ingår avtalet om Prenumeration, vilket dock kan komma att ändras enligt punkt 3.3 nedan. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.

3.2 Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för din Prenumeration anges i samband med din ansökan och i den bekräftelse du får via e-post.

3.3 Priser kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges i punkt 6.3, är du bunden av de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

4. Betalning

4.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.

4.2 Den första periodiska avgiften utgår i samband med din ansökan om Prenumeration och efterkommande avgifter utgår vanligtvis den 2:a vardagen varje kalendermånad genom att vi reserverar beloppet. Om din ansökan inte beviljas (se punkt 2.4) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift. Vid tidsbestämda Prenumerationer på tre, sex eller nio månader utgår hela avgiften vid ansökan av Prenumeration.

4.3 Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa, Mastercard eller American Express) eller Klarna faktura.

Vid betalning genom kredit- eller betalkort godkänner du att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kreditkort eller betalkort utan ytterligare godkännande. 

Fakturabetalning sker i samarbete med Klarna. Vid fakturabetalning godkänner du att Klarna får debitera dig de periodiska avgifterna genom att Klarna skickar en faktura utan ytterligare godkännande fram till dess att du väljer att pausa eller avsluta din prenumeration. Villkoren för fakturabetalning framgår av Klarnas villkor som du godkänner i samband med att du beställer prenumerationen. Vid fakturafrågor kontaktar du Klarna.

4.4 Betalning kan även ske med av oss utställd voucher eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).

4.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

5. Leverans

5.1 Efter ingången Prenumeration kommer en Box att levereras det antal gånger eller gånger per kalenderår som gäller för just den Box/Prenumeration du beställt. Beroende på när under en kalendermånad din ansökan om Prenumeration inkommit, kommer den första Boxen att levereras under samma kalendermånad eller nästa. Beräknat utskicksdatum anges vid ansökan av Prenumeration. Boxen levereras vanligtvis under den senare hälften av varje kalendermånad.

5.2 Du kommer att få Boxen levererad av DHL. Du kommer att få ett sms till det mobilnummer du angivit när din Box finns tillgänglig för upphämtning på ditt utlämningsställe. Vald speditör kan komma att ändras framöver vilket kan påverka ditt valda ombud. Om du vill byta ombud kan det göras genom att logga in på Webbplatsens Mina sidor.

5.3 Om en Box tar slut förbehåller vi oss rätten att ersätta den eller de produkter som tagit slut med en likvärdig produkt alternativt inte leverera någon Box den aktuella kalendermånaden. För det fall vi inte levererar någon Box kommer det inte att utgå någon avgift för den månaden.

5.4 Du ansvarar för att se till att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig. När din Box levereras till ett utlämningsställe har du ansvar för att hämta ut boxen. Skulle du inte hämta ut din Box från ett utlämningsställe efter att du aviserats om att Boxen finns där och Boxen av denna anledning returneras till Köket måste du aktivt kontakta Köket för att få Boxen utskickad på nytt alternativt ersatt. Skulle vi inte höra från dig inom 60 dagar från det att vi har fått Boxen i retur till oss kommer du inte att få den ej uthämtade Boxen ersatt. I sådant fall anses köpet av denna specifika Box hävt och du kommer att bli ersättningsskyldig för de kostnader som har uppstått på grund av att Boxen inte hämtats ut, vilka uppgår till kostnaden för Boxen.

5.5 Du står för de retur- och hanteringskostnader som uppstår på grund av att Boxen inte hämtats ut, vilka maximalt uppgår till kostnaden för Boxen.

6. Uppsägning och automatisk förlängning

6.1 Löpande Prenumerationer kan sägas upp när som helst. Den månad du säger upp din prenumeration blir den sista månad som du får en box. Således beror det på när i månaden du säger upp prenumerationen om du får ytterligare en box eller ej.

6.2 Både du och vi får, utan angivande av skäl, säga upp en tre-, sex- eller niomånaders Prenumeration till upphörande före utgången av den då gällande prenumerationsperioden. Säger du upp prenumerationen i förtid debiteras du fullt pris för de boxar som har levererats samt innevarande månads box, vilken också kommer att levereras.

6.3 Du säger upp din löpande Prenumeration via ditt konto på köketsbox.se. Den månad du säger upp din Prenumeration, blir den sista månad du får Boxen, dvs. om du säger upp din Prenumeration innan Boxen har skickats ut får du den månadens Box som den sista. Säger du upp din Prenumeration efter det att den månadens Box skickats ut får du ingen mer Box. Uppsägning görs genom att du loggar in på ditt konto, klickar på 'Mina sidor' och därefter knappen 'Ändra'. Där väljer du den status du önskar för din prenumeration.

6.4 Om du inte säger upp Prenumerationen i enlighet med 6.3 förlängs Prenumerationen automatiskt till det då gällande ordinarie priset för aktuell Prenumeration (exklusive eventuella rabatter).

7. Personuppgifter

Du lämnar ditt samtycke till att dina inloggningsuppgifter och personuppgifter i övrigt behandlas i enlighet med Bonnier-koncernens Integritetspolicy vilken finns tillgänglig på Webbplatsen.

8. Ångerrätt

8.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom fjorton (14) dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar den första Boxen för den aktuella Prenumerationen.

8.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Boxen hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Boxen har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig. Mer information om utövande av ångerrätt

8.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Boxen till oss så att vi mottar den inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig. Du kontaktar oss genom att skicka ett meddelande till boxsupport@koket.se. Boxen kan återsändas till följande adress: Kökets box, C/o: DreamLogistics, Bagaregatan 4, 566 33 Habo. Vi ber dig återsända den kompletta Boxen i sin originalförpackning. Om du har förbrutit förseglingen på någon av produkterna i Boxen gäller av hygienskäl inte ångerrätten för produkten och vi kommer att göra ett prisavdrag motsvarande värdet av den aktuella produkten.

8.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 10 nedan).Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom fjorton (14) dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar den första Boxen för den aktuella Prenumerationen.

9. Reklamation

Om en Box är felaktig kan du inom skälig tid och allra senast inom två (2) månader från att du mottagit Boxen reklamera densamma och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning av felet till boxsupport@koket.se. Återbetalning för felaktig Box sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 10 nedan).

10. Återbetalningspolicy

10.1 Om du lämnar tillbaka en Box till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 8 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 14 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot Boxen, eller du kan visa att den sänts tillbaka till oss. Vi kommer därvid att betala tillbaka priset för Boxen, minus den eventuella värdeminskningen. Du får emellertid själv bära fraktkostnaden för att återsända Boxen till oss (se punkt 8.3).

10.2 Om du lämnar tillbaka en Box till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att Boxen är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade Boxen och meddela dig via e-post inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför vi så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Boxen.

11. Ansvar

Om du är konsument regleras vårt ansvar för Boxen i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

12. Befrielsegrunder

12.1 Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

13. Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

14. Meddelanden

Meddelanden till oss ska skickas till boxsupport@koket.se. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.

15. Immateriella rättigheter

15.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen.

15.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt skyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

15.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Boxen, de ingående produkterna eller Prenumerationerna som du lämnar på Webbplatsen eller Kökets sociala medier och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring. Självfallet ger vi inte några samarbetspartners rätt att nyttja dessa citat i sin marknadsföring.

16. Tillägg och ändringar

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, samt även av de ändringar och tillägg vi meddelar dig om och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

17. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden inom den koncern i vilken vi ingår.

18. Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor och prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller prenumerationen ska avgöras av allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), i den mån nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.